Tấm carton

carton-2_usCác loại sóng phổ biến trong tấm carton là sóng B, sóng C và B/C. Chất lượng & kết cấu của mỗi loại tấm carton được thiết kế đặc biệt tùy theo ứng dụng. Lớp giấy phủ mặt có thể là giấy trắng, nâu hoặc vàng.

Các loại giấy tấm carton:

carton-1_uTấm carton 1 lớp mặt + 1 lớp sóng (2 lớp)

 

carton-2_us_1Tấm carton 1 lớp mặt + 1 lớp sóng + 1 lớp đáy (3 lớp)

 

carton 2Tấm carton 1 lớp mặt + 2 lớp sóng + 1 lớp đáy (5 lớp)

 

Sản phẩm có thể được thiết kế sử dụng các loại kết cấu sóng giấy sau:

  • Sóng A : Độ cao sóng giấy 4.7 mm – giấy tấm sử dụng sóng A chịu được lực phân tán tốt trên toàn bề mặt tấm giấy.
  • Sóng B : Độ cao sóng giấy 2.5 mm – giấy tấm sử dụng sóng B chịu được lực xuyên thủng cao.
  • Sóng C : Độ cao sóng giấy 3.6 mm – giấy tấm sử dụng sóng C kết hợp được cả 2 ưu điểm của cả sóng A & B.
  • Sóng E : Độ cao sóng giấy 1.5 mm – thường được sử dụng cho thùng đựng các vật nhẹ.   
  • Sóng BC: là loại sóng đôi kết hợp 1 lớp sóng B & 1 lớp sóng C đáp ứng độ dày thùng và khả năng chịu lực cao.
  • Sóng AC: là loại sóng đôi kết hợp 1 lớp sóng A & 1 lớp sóng C đáp ứng khả năng chịu lực tối ưu